Zeuthen slægten

Navnet Zeuthen stammer fra Søften ved Århus. Søften hed i 1700 tallet Zeuthen, det er så ved forskellige tale-og skrivemåder f.eks. Seuthen, Sowten blevet til nutidens Søften.

Den mest kendte slægt fra Søften er nok Jens Lauridsen Zeuthen (1573-1628), der var søn af præsten Laurids Sørensen i Søften. Jens Lauridsen Zeuthen gik i Århus Latinskole, hvor han fik sit latinske tilnavn Zeuthennius efter sin hjemstavn. Denne slægt har jeg ingen forbindelse med. Der findes mange slægter med efternavnet Zeuthen, det eneste de har tilfælles er, at deres forfædre stemmer fra Søften.

Min del af slægten begynder med Frantz Jensen, der bliver født i 1795, søn af Jens "Smed" Sørensen og Ane(Anne) Christensdatter i Zeuthen sogn. Han var soldat i 1818 ved Jyske Infanteri Regiment og er omkring 1828 flyttet til København til Sjællandske Lansenerregiment. I 1834 var han tjener hos Overhofmarskal von Hauch. I 1836 bliver han gift som Frantz Jensen Zeuthen med Wilhelmine Kirstine Mørck, og de får i 1837 tvillingerne, Fritz Vilhelm Zeuthen og Adam Vilhelm Zeuthen.

I 1838 blev Frantz Lakaj hos Frederik den 6. og senere hos Christian den 8, men bliver afskediget den 1/1 1850 som lakaj under Frederik den 7. med et beløb på 439 risdalere og 6 shilling. I 1850 bor de i Nybrogade, her havde de en islandsk studerende Gisle Magnusson boende til leje. Denne Gisle Magnusson er født i Island i 1816 og har studeret klassisk sprog ved Københavns Universitet. Han rejser i 1850 tilbage til Island og bliver lærer ved Reykjavik Lærde Skole.
Frantz Jensen Zeuthen, Wilhelmine Kirstine Mørck og deres tvillinger og måske en tjenestepige, Thora Emilie Rasmussen rejser til Island i 1852 eller1853, hvor tvillingerne bliver konfirmeret i Reykjavik i 1853. Frantz Jensen Zeuthen dør i 1857 i Reykjavik. I 1861 bliver Wilhelmine Kirstine Mørck gift med Gisle Magnusson, og hun dør i 1866 i Reykjavik.

Den ene tvilling Adam Vilhelm Zeuthen bliver handelsuddannet og handelsassistent i Island. Han får i 1863 en datter, Gisline Vilhelmine Alexandra med Thora Emilie Rasmussen, og de bliver gift 3 måneder senere, men af en eller anden grund bliver de skilt. Om Gisline Vilhelmine Alexandra ved jeg kun, at hun i mange år har boet på Sandur en gård i nordvest Island i nærheden av Ísafjörður. Hun døde 9. desember 1909.

Da Adam bliver skilt i Island flytter han tilbage til Danmark og flytter i 1866 til Græsted sogn fra Pibermølle i Helsinge sogn. Her får han en søn Frands den 29 januar 1897 og bliver gift med moderen Ane Grete Nielsdatter den 6. november 1867. De får en søn mere i 1868, men han dør 6 måneder gammel. De åbner en købmandshandel i Alme ved Græsted, men går fallit efter kort tid. Derefter flytter de til København hvor Adam arbejder som kontorist, kontorbud og arbejdsmand.
Pengene har været små for de flytter meget rundt i København. Da konen dør i 1878 kommer sønnen Frands på Statsungdomshjemmet Bøgildgård, Kjellerup i Jylland. Adam tager til Island i 1880 for at søge arbejde, men kommer tilbage til Danmark efter et par år. Derefter går det ned ad bakke. Han flytter rundt og bor som logerende flere steder og ind og ud af Almindeligt Hospital, som var et hjem for fattige.
De sidste par år bor han på Mikkel Bryggersgade sammen med en Agnes Petra som er opført som hans kone, men kan ikke finde dem gift, og hun står heller ikke opført i Skifteprotokollen. Her er kun opført sønnen Frants, men han har sikkert ikke haft meget med faderen at gøre, da der står at begravelsen betales af venner og bekendte.

Adams ældste søn, Frands Ludvig Zeuthen, er som barn flyttet meget rundt i København. Han mistede sin moder, da han kun var 11 år gammel og kom derefter på Statsungdomshjemmet Bøgildgård, Kjellerup I Jylland. Her var han, til han var 18 år gammel, hvorefter han er flyttet til København og senere til Nordsjælland, hvor han har været tjenestekarl. I 1890 blev han soldat på Kronborg Kaserne. Han bliver i 1892 gift med en pige fra Vejby, Laura Jensen, og de får 5 børn, Carl Kristian Laurits Zeuthen, Ane Margrethe Elenora Christine Zeuthen og Betty Julie Elisabeth Zeuthen, 2 børn dør som små. De flytter en del rundt alt efter hvor der er arbejde at få. De bor bl.a. i Birkerød, hvor Laura Jensen dør i 1901, 27 år gammel. Frands Ludvig gifter sig igen i 1902 i København med en pige fra Nykøbing F, Marie Dorthea Bolette Clausen, der er tjenestepige i København. De får en søn, Sven Aage Allan Zeuthen, sammen. De flytter også mange gange mellem Birkerød og København alt efter hvor der er arbejde at få og lever efter nutiden en fattig tilværelse. Hans anden kone dør i 1915. I 1918 bliver han gift for 3. gang i Slagelse. Denne gang med en svensk kone, Gerda Lovisa Carlsson, der er blevet skilt fra manden, som forlod hende og deres fem børn. Gerda Lovisa Carlsson fader er i USA, og de rejser alle over til ham i 1921, men det bliver for surt for Frands Ludvig som kommer hjem til Danmark efter nogle år. De sidste år inden han dør i 1943, har han bl. a. en smørrebrødsvogn i København.

Den anden tvilling Fritz Vilhelm Zeuthen blev student i Reykjavik i 1858, læste lægevidenskab ved Københavns Universitet fra 1859-1862 og blev læge i 1867 i den Nord-østlige del af Island. Han fik en søn med Thora Emilie Rasmussen, som også har været gift med hans broder, i 1865, og de blev gift i 1868. Fritz Vilhelm og Thora Emilie får 10 børn sammen, men de 4 dør som små. Thora Emilie dør i 1885. Fritz Vilhelm opsiger sin praksis i 1898 og rejser, sammen med sine 3 mindste børn, til Marstal hvor han bliver privatlæge. Han gifter sig med Sofie Severine Caroline Lauritzen og de flytter til København i 1900. De får en datter Emilie Vilhelmine, der bliver født i Maj 1901 som faderen døde i Marts 1901.

Fritz og Thora´s ældste søn, Carl Fritz Zeuthen (1865-1947) rejste i 1865 til Minnesota i USA, hvor han var maler og tapetserer. Han blev gift med en islænder Margaret Ingeborg Jonasson, de fik 8 børn.

Deres 2. barn Emilie Helene Elisabeth Zeuthen rejser fra Island til København i 1890, hvor hun bliver sygeplejerske, vågekone. Hun rejser til New York i 1902.

Deres 3. barn Louise Valborg Henriette Zeuthen rejser sammen med faderen til Marstal i 1898, hun rejser også til Californien USA hvor hun bliver gift med en islænder.

Deres 4. barn Axel Valdemar Camillus Zeuthen, der er skomager, rejser fra Island til København i 1899 og rejser til USA i 1922.

Deres 5. barn Agnes Elin Marie Zeuthen rejser sammen med faderen til Marstal og København, hvor hun er syerske. Hun dør i 1905 af selvmord eller en gasulykke.

Deres yngste barn Stefan Emil Zeuthen, der er kommis, rejser også med faderen til Marstal og København. Han rejser i 1902 fra Norge via København til USA, hvor han bliver husmaler i Minnesota.

Alle personer i slægten   Zeuthen slægten